boekindex van "een energieneutraal huis"

Disclaimer          

Voorwoord       

1.            Waarom dit boek           

a.            Waarom dit boek?         

b.            Wat mag je straks verwachten van de warmtepomp en de installatie daarvan? 

c.            In Jip en Janneke taal    

d.            Veiligheid           

e.            Milieu  

f.             Begrippen          

2.            Stappenplan, in vogelvlucht     

3.            Doel en grove planning

4.            Misschien wel de belangrijkste stap: isoleren  

a.            Isoleren              

b.            Tocht    

c.            Vocht   

d.            Ventileren         

e.            De WTW             

5.            Behoefte aan verwarming en koeling  

a.            De behoefte aan verwarming zoals in , een eerste benadering  

b.            Een buitenkansje, een meting van een extreme situatie

c.            Kasje    

d.            De WTW             

e.            Keuze type warmtepomp en plek           

f.             Een statistische benadering:     

g.            Bepalen benodigde vermogen 

6.            Energiebronnen, gratis energie

a.            Zonnepanelen 

b.            Waterstof direct maken met zonnepanelen       

c.            Regelgeving zonnecollectoren en zonnepanelen             

d.            Kan je zonnepanelen gebruiken als noodstroomvoorziening?    

e.            Salderen en Power Wall               

f.             De elektrisch auto          

g.            Zonnecollector

h.            De bron              

i.              Lucht als energiebron a. algemeen     

ii.             Lucht als energiebron - b. Thermodynamische panelen

iii.            Lucht als energiebron c. PVT-panelen

iv.           Horizontaal bodem als energiebron.     

v.            Dubbele boring als open energiebron   

vi.           Verticale boring als energiebron             

vii.          De korf als energiebron

viii.         De heipaal collector/ energieheipaal als energiebron    

ix.           Water als energiebron 

x.            Rioolwater als energiebron       

xi.           Berekeningen/ inschatting van de bron

i.             Geforceerde regeneratie van de bron   

j.             Smartgrid           

k.            Plaats van de bron         

l.             Beinvloeden warmtepompinstallaties elkaar?   

7.            Warmtebron en warmteafgifte

a.            De pelletkachel

b.            Waterstof          

c.            Warmtenet       

d.            De warmtepomp            

i.              Algemeen         

ii.             De lucht/water warmtepomp  

iii.            De bodem/water warmtepomp

e.            Vergelijking cv-installatie met warmtepomp      

f.             Warmteafgifte, radiatoren, vloer- en wandverwarming

i.              De wandverwarming    

ii.             Praktische invulling vloerverwarming.  (Pro Memorie, niet gekozen)     

iii.            LT low HO radiatoren (laagtemperatuur, weinig water radiatoren)         

iv.           De kas verwarming        

v.            Berekening stroming in wandverwarming en radiatoren:            

vi.           De verdeler      

vii.          Waterzijdig afregelen van de verwarming           

viii.         Pendelen van een warmtepomp             

8.            Warmwatervoorziening, tapwater        

9.            Overgangsperiode en planning

10.          Wat kost dat nou? Begroting en financiering   

a.            Wat zijn de prioriteiten bij het energieneutraal maken van een bestaand huis?

b.            Wat zou ik doen bij het meest minimale budget?            

c.            Wat kan ik zelf doen?   

11.          Meet- en regeltechniek              

a.            Wat, waarom en hoe wil ik meten en regelen? 

b.            Temperatuurmetingen

c.            De temperatuur sensoren          

d.            De temperatuurregelingen        

Hoe werkt zon regeling nou?   

Instellen en uitrekenen van radiatoren 

En hoe zit het dan bij koeling?  

e.            Koolmonoxide CO          

f.             Kooldioxide CO

g.            Luchtvochtigheid            

h.            Luchtflow, ventilatie     

i.             Opgenomen elektrisch vermogen en afgegeven thermisch vermogen   

j.             Waterflow         

k.            Geluid  

l.             Bediening kranen en thermostaten       

12.          Praktische uitvoering, in ons eigen huis              

a.            De uiteindelijk gekozen warmtepomp  

b.            Alles valt op zn plek      

c.            Wie doet wat    

d.            Nu stap voor stap           

13.          Tips      

14.          De eerste resultaten    

a.            Koeling

b.            Sanitair Warm Water SWW (tapwater)

c.            Cv-water            

d.            Comfort              

e.            Optimalisatie    

f.             Isolatie van het huis      

g.            Het effect van de WTW

15.          Samenvatting en conclusies     

16.          Dankwoord       

Tenslotte           

17.          Bijlagen              

a.            Lectuur, links en Referenties    

b.            De bodem/water-warmtepomp

i.              Gegevens van de Alterra warmtepomp:

ii.             Gegevens van de Itho warmtepomp     

iii.            Gegevens van de NIBE warmtepomp    

c.            Quickscan bodemenergie           

d.            COin de lucht    

e.            Hoeveel water komt er vrij bij de verbranding van aardgas?       

f.             De hotfill voor een wasmachine of vaatwasser.

g.            Optimalisering van de waterflow in LT low HO radiatoren           

h.            Rendement bij koken met gas, inductie, magnetron, infrarood en Quooker        

i.             Zonne-energie 

j.             Straling

k.            Energielabel warmtepomp        

l.             Geothermie      

m.          Geluid van een warmtepomp   

i.              Geluid buitenlucht lucht/water warmtepomp wordt aandachtspunt.    

ii.             Onderzoek naar geluidsreductie lucht/water-warmtepompen  

iii.            Geluid warmtepomp gaat miljoenen Nederlanders hinderen    

n.            Duurzame lariekoek      

i.              Duurzame lariekoek:  Pelletkachels        

ii.             Duurzame lariekoek:  Elektrische cv-kachel        

iii.            Duurzame lariekoek:  De warmtewinner van Eneco        

iv.           Duurzame lariekoek:  Zonneboilers        

v.            Duurzame lariekoek:  Zonnepanelen     

vi.           Duurzame lariekoek: de thermodynamische warmtepomp        

vii.          Duurzame lariekoek:  Aerotherm            

viii.         Duurzame lariekoek:  Beren op de weg

o.            En dan is het zover. Het is gelukt !!