Potentie uitstraling

 

Om te kijken wat de potentie is van de uitstraling is het eerst van belang te bepalen hoeveel vermogen over het jaar uitgestraald wordt.

Als het gemiddeld 400W/m2 is dan is dat per jaar 3600 s x 24 x 365 x 400 W/m2 = 12614 MJ/m2

Als het bewolkt is, dan rekenen we dat niet mee. Op Schiphol* is het 80% bewolkt.

Dit is een daggemiddelde over het jaar gerekend. Het is dus conservatief berekend.

Hierdoor is het effectief  3600s x 24 x 365 x 400 W/m2  x 20% = 2522 MJ/m2.

In de praktijk zal 200W/m2 van de 400W/m2 , is de helft, haalbaar zijn.

Dit komt overeen met totaal 1 kWh/m2 per dag, het hele jaar door.

Zoals gezegd, dit is conservatief geschat.

Een andere benadering is om te kijken hoeveel procent van de mogelijke zonnestraling er op een oppervlak terecht komt.

Dit blijk 40,0% te zijn. Dit is een daggemiddelde over het jaar gerekend.

Dan kunnen we nogmaals bovenstaande redenering volgen maar dan het zonlicht beschouwen als de infraroodstraling.

Hierdoor is het effectief 3600 x 24 x 365 x 400 J/m2  x 40% = 5045 MJ/m2.

In de praktijk zal 200W/m2 van de 400W/m2 , is de helft, haalbaar zijn.

Dit komt overeen met 2 kWh/m2 per dag, het hele jaar door. Dit is wellicht ruim geschat.

 

Met de twee benaderingen hebben we waarschijnlijk de twee uitersten te pakken. Het gemiddelde is dan per jaar 3784 MJ/m2.

Dit komt gemiddeld overeen met 1,5 kWh/m2 per dag = 60W/m2.

Het is een koelvermogen. Het zegt nog niets over de temperatuur.

Het kan namelijk een grote hoeveelheid zijn met een laag temperatuurverschil of een kleine hoeveelheid met een groot temperatuurverschil.

 

*Op een aantal weerstations wordt de bewolking gemeten. Dit gebeurt in 1/8 deel van de bedekking van de lucht.

Dit wordt dagelijks bijgehouden. Zo ook op Schiphol.